مقالات

مقالات

- بررسی اثرات فقر اقتصادی خانواده بر فرار دختران از منزل- اداره کل پژوهش، معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- بررسی علل و عوامل اعتیاد در منطقه 7 شهرداری تهران- اداره کل پژوهش، معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- تأثیر اشتغال زنان بر خانواده در شهر تهران- اداره کل پژوهش، معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- بررسی مسائل و مشکلات بازنشستگان (سالمندان دولتی)- اداره کل پژوهش، معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- توانبخشی کودکان استثنایی و خدمات مددکاری اجتماعی- همایش ملی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی- سال 1386

- نقش مشارکت اجتماعی مردم در اتحاد  ملی و انسجام اسلامی- همایش بزرگ دانشگاه، جامعه اتحاد ملی و انسجام اجتماعی- سال 1386

- تحلیل کارکردی بر آداب و رسوم آب در ایران- همایش آب و نان در آینه آینده ایران سال 1382

-جلوه های آتش در قرآن- همایش آتش، مردم، صنعت و مدرنیته- سال 1384

- سیر تحول صنعت کاشی سازی (مطالعه مورد شهرستان نطنز)- همایش خاک و جلوه های آن در فرهنگ ایران- سال 1383

- گفتمان هویت و انقلاب اسلامی ایران- کتاب ماه علوم اجتماعی- ویژه انقلاب اسلامی سال 1387

- آموزش مددکاری اجتماعی وِیژه مددکاران پژوهشگر- اداره کل آموزش ضمن خدمت کمیته امداد امام خمینی (ره)- سال 1380

- ارزیابی آماری اردوهای سراسری دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) سال 1375

- تدوین دوره آموزش مربیگری اردو- ویژه مسئولان فرهنگ و مربیان اردوهای دانش آموزی سال 1375

- دانش بومی، آب، خاک و توسعه، همایش نخستین کنفرانس انسان شناسی ایران دانشگاه یزد- سال 1391

- نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی با تأکید بر اندیشه های سعدی و حافظ- همایش مردم شناسی نکوداشت اساتید زنده یاد دکتر محمود روح الامینی- دکتر محمد شریف کمالی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان- سال 1390

- تحلیل مردم شناسی ادیان نسبت به همکاری و یاری گری در جامعه بشری- همایش مردم شناسی نکوداشت اساتید زنده یاد دکتر محمود روح الامینی- دکتر محمد شریف کمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان- سال 1390

- بررسی امثال و حکم در گلستان سعدی- فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه ملی تاجیکستان شهر دوشنبه- سال 2010 میلادی

- تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی شیرازی- فصلنامه علمی- پژوهشی- دانشگاه ملی تاجیکستان شهر دوشنبه- سال 2010 میلادی

- نقش مشارکت شهروندی و اجتماعی در مقابله با تخریب گرایی میراث فرهنگی- نخستین همایش ملی تقابل با وندالیسم در میراث فرهنگی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- سال 1390

- نگرش جوانان به تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بالا رفتن سن ازدواج (مورد مطالعه ناحیه 2 و 3 منطقه 4 تهران سال (1391)- فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران- سال سوم / شماره هشتم) بهار 1392- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

- اثربخشی شن درمانی بر کودکان با اختلال کم توجه- بیش فعالی- فصلنامه علمی- پژوهش تحقیقات روانشناختی- سال ششم / شماله 23/ پاییز 1393- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی