معاونت دانشکده


رزومه((C.Vمشخصات شخصی

    

نام و نام خانوادگی        محمود سید

مرتبه علمی                 استادیار

تاریخ تولد               30/06/1356 

ایمیل :Mahmood.seyyed@yahoo.com                                                                                                      

 

مشخصات تحصیلی

دکتری : تاریخ           گرایش : ایران دوره اسلامی              محل تحصیل : کشور  هندوستان

کارشناسی ارشد : تاریخ        گرایش : عمومی جهان                 دانشگاه : آزاد تهران مرکز

کارشناسی : تاریخ                                                              دانشگاه: تهران

کارشناسی : حقوق                                                          دانشگاه : آزاد صباشهر

 

1- دکتر محمود سید . "  ترجمه کتاب تاریخ اروپا از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم " انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز ، 1395

 

 

دکتر محمودسید . ترجمه کتاب " مغولان هند " در مرحله داوری دانشگاه آزاد اسلامی و پروسه چاپ-2

 

اطلاعات آموزشی و اجرایی

       1-  -مدیرکل دفتر هیات علمی واحد تهران مرکز از آذر ماه سال 1394 الی اریبهشت 1396

2-عضو هیئت علمی گروه تاریخ و باستان شناسی .واحد تهران مرکزی . دانشگاه ازاد اسلامی

3- عضو شورای تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری گروه تاریخ و باستان شناسی واحد تهران مرکزی.

4- عضو کمیته ترفیعات اساتید واحد تهران مرکزی. دانشگاه ازاد اسلامی تا 1396

5- عضو شعبه 814 شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران .

6- دبیر همایش کنفرانس ایران وهند در سال 2009میلای.

7- داوری مقالات تاریخ و باستان شناسی کنفرانس ایران وهند سال 2009 میلادی.

8- داوری مقالات گروه تاریخ و باستان شناسی دانشگاه میسور هندوستان.

9- تدریس واحدهای درسی تاریخ در مراکز و واحدهای مختلف دانشگاهی از جمله دانشگاه ازاد اسلامی رودهن . شهرری.جامع علمی کاربردی.پیام نور

10- استادراهنما و مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تهران مرکزو سایر واحد های دانشگاهی

11- دبیر کنفرانس بین المللی پرتقال ( لیسبون )در سال 2016 در بخش ادبیات و علوم انسانی

12- دبیر کنفرانس بین المللی اسپانیا (سویل ) در سال 2018 در بخش ادبیات و علوم انسانی

13- عضو و دبیر کمیته انتصابات واحد تهران مرکزی در سال 1395

14- معاون دانشکده علوم اجتماعی از خردادماه 1397 تا کنون

 

فعالیتهای فرهنگی

  1. دبیر انجمن اسلامی (زیر نظر نهاد مقام معظم رهبری )در کشور هندوستان 1389-1388
  2. عضو بسیج فعال اساتید
  3. مسوول فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران از سال 1383-1378

 

تشویقات

  1. دریافت لوح تقدیربه عنوان  سخنران  ممتاز کنفرانس سال 2009 در گروه تاریخ و باستان شناسی
  2. دریافت لوح تقدیر به عنوان دبیر کنفرانس  بین المللی در شهر لیسبون پرتغال در سال 2016
  3. دریافت لوح تقدیر به عنوان دبیر کنفرانس  بین المللی در شهرسویل اسپانیا  در سال 2018

 

  1.  استاد نمونه گروه تاریخ و باستان شناسی در سال 1396