ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی: سید سعید آقائی

تاریخ تولد: 1341

محل تولد و صدور شناسنامه: تهران

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق تحصیلی:

1.  لیسانس: علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1372-1368

2. فوق لیسانس: علوم اجتماعی (مردم شناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1375-1372

3. دکتری تخصصی: جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1396-1392

سوابق اجرایی:

1. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از سال 1372-1368

- کمک کارشناس بودجه

- کارشناس بودجه

2. کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال 1376-1372

-   کارشناس آموزش ضمن خدمت

- کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت

- رئیس اداره امور اردوها

- رئیس اداره آموزش مددجویان

- مسئول دبیرخانه شورای عالی فرهنگی امداد امام (ره)

3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1376 تاکنون

- از سال 1376 به عنوان عضو هیأت علمی گروه مردم شناسی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

- از سال 1383-1378 معاون گروه علوم اجتماعی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

- از سال 1385 تا تیرماه 93 معاون دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

- دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش آب، نان در آینه آینده مردم ایران

- دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش خاک و جلوه های آن در فرهنگ ایران

- دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش آتش، مردم، صنعت و مدرنیته

- عضو کمیته علمی و اجرایی همایش روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- دبیر علمی همایش نمودهای فرهنگی ایل بهمئی- بازیهای سنتی

- استاد نمونه گروه مردم شناسی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1385

- دبیر شورای آموزشی معاونین دانشکده ها سال 1391

- رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1396 تا کنون

4. مؤسس و صاحب امتیاز کلنیک مددکاری اجتماعی مهر آئین از سال 1386-1382

5. کارت ایثار به شماره 100546699 و حضور 18 ماه در جبهه در دوران دفاع مقدس (13 ماه و 15 روز) داوطلبانه و (4 ماه و 15 روز) موظفی بر اساس تأییدیه شماره 1122/92/1308 مورخ 7/7/1392

سوابق پژوهشی

- رساله دکتری با عنوان تبیین و سنخ شناسی کارتن خواب های شهر تهران

  • کتاب‏ها

1. پرخاشگری- مؤلفین حسنعلی میرزابیگی- سید سعید آقائی- سال 1389- ناشر: آوا متن

2. کلید طلایی برای افزایش اعتماد به نفس- مؤلفین حسنعلی میرزابیگی- سید سعید آقائی- سال 1388 ناشر: آوامتن

3. بهداشت روانی- مؤلفین حسنعلی میرزابیگی- سید سعید آقائی- سال 1388 ناشر: آوامتن

4. پنجاه راهکار علمی برای تمرکز و دقت- مؤلفین حسنعلی میرزابیگی- سید سعید آقائی- سال 1389 ناشر: آوامتن

5. نقش خانواده در رشد و بالندگی جوانان و نوجوانان- مؤلفین حسنعلی میرزابیگی- سیدسعید آقائی سال 1392 ناشر: آوامتن

  • مقالات

- تبیین زندگی روزمره‏ی کارتن‏خواب‏های شهر تهران و رابطه‏ی آن با امنیت ‏اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی امنیت اجتماعی، 1396

- تاثیر فضای شهری بر زندگی روزمره‏ی کارتن‏خواب‏های شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1396

- بررسی اثرات فقر اقتصادی خانواده بر فرار دختران از منزل- اداره کل پژوهش، معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- بررسی علل و عوامل اعتیاد در منطقه 7 شهرداری تهران- اداره کل پژوهش، معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- تأثیر اشتغال زنان بر خانواده در شهر تهران- اداره کل پژوهش، معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- بررسی مسائل و مشکلات بازنشستگان (سالمندان دولتی)- اداره کل پژوهش، معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- توانبخشی کودکان استثنایی و خدمات مددکاری اجتماعی- همایش ملی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی- سال 1386

- نقش مشارکت اجتماعی مردم در اتحاد ملی و انسجام اسلامی- همایش بزرگ دانشگاه، جامعه اتحاد ملی و انسجام اجتماعی- سال 1386

- تحلیل کارکردی بر آداب و رسوم آب در ایران- همایش آب و نان در آینه آینده ایران سال 1382

- جلوه های آتش در قرآن- همایش آتش، مردم، صنعت و مدرنیته- سال 1384

- سیر تحول صنعت کاشی سازی (مطالعه مورد شهرستان نطنز)- همایش خاک و جلوه های آن در فرهنگ ایران- سال 1383

- گفتمان هویت و انقلاب اسلامی ایران- کتاب ماه علوم اجتماعی- ویژه انقلاب اسلامی سال 1387

- آموزش مددکاری اجتماعی وِیژه مددکاران پژوهشگر- اداره کل آموزش ضمن خدمت کمیته امداد امام خمینی (ره)- سال 1380

- ارزیابی آماری اردوهای سراسری دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) سال 1375

- تدوین دوره آموزش مربیگری اردو- ویژه مسئولان فرهنگ و مربیان اردوهای دانش آموزی سال 1375

- دانش بومی، آب، خاک و توسعه، همایش نخستین کنفرانس انسان شناسی ایران دانشگاه یزد- سال 1391

- نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی با تأکید بر اندیشه های سعدی و حافظ- همایش مردم شناسی نکوداشت اساتید زنده یاد دکتر محمود روح الامینی- دکتر محمد شریف کمالی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان- سال 1390

- تحلیل مردم شناسی ادیان نسبت به همکاری و یاری گری در جامعه بشری- همایش مردم شناسی نکوداشت اساتید زنده یاد دکتر محمود روح الامینی- دکتر محمد شریف کمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان- سال 1390

- بررسی امثال و حکم در گلستان سعدی- فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه ملی تاجیکستان شهر دوشنبه- سال 2010 میلادی

- تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی شیرازی- فصلنامه علمی- پژوهشی- دانشگاه ملی تاجیکستان شهر دوشنبه- سال 2010 میلادی

- نقش مشارکت شهروندی و اجتماعی در مقابله با تخریب گرایی میراث فرهنگی- نخستین همایش ملی تقابل با وندالیسم در میراث فرهنگی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- سال 1390

- نگرش جوانان به تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بالا رفتن سن ازدواج (مورد مطالعه ناحیه 2 و 3 منطقه 4 تهران سال (1391)- فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران- سال سوم / شماره هشتم) بهار 1392- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

- اثربخشی شن درمانی بر کودکان با اختلال کم توجه- بیش فعالی- فصلنامه علمی- پژوهش تحقیقات روانشناختی- سال ششم / شماله 23/ پاییز 1393- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  • راهنمایی بیش از 50 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری