تماس با ما

تماس با ما :

 آدرس دانشکده : میدان امام حسین ،خیابان دماوند، جنب بیمارستان بوعلی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ،ساختمان D دانشکده علوم اجتماعی

شماره تلفن های تماس :

33791930

33788927

33798485

33793332

ایمیل دانشکده علوم اجتماعی :            

 social-sciences@iauctb.ac.ir