کارکنان

 

 

 

 

لیست کارکنان دانشکده علوم اجتماعی

 
ردیف کارکنان دانشکده علوم اجتماعی
1 آقای دکتر حسین ابوالحسن تنهایی (رئیس دانشکده)
2 خانم فهیمه یوسف کلافی(رئیس دفتر)
3 دکتر سید سعید آقائی(معاون دانشکده)
4 خانم راضیه ابراهیمی(مسئول فارغ التحصیلان)
5 آقای شهریار آذرین(کارشناس گروه جامعه شناسی)
6 آقای محمد ابراهیم امیری (مسئول انتشارات)
7 خانم راحله بهشتی زاده(همکار پژوهش)
8 خانم محبوبه بحیرایی(رئیس اداره پژوهش)
9 خانم فاطمه پیتام (مسئول تحصیلات تکمیلی)
10 خانم فهیمه پورمنصور(مسئول امتحانات)
11 خانم مرضیه تقواپسند(مسئول اداره مالی)
12 خانم اشرف ترکاشوند (رئیس اداره امور دانشجویی)
13 خانم نرگس تقی میرزا(رئیس اداره آموزش)
14 خانم بهناز زارعیان (مسئول خدمات آموزشی)
15 خانم شهیندخت توکلی(مسئول دبیرخانه)
16 آقای آقاویردی داداشی(مسئول امور عمومی)
17 آقای محمدرضا داورنیا(همکار خدمات آموزشی)
18 خانم منصوره سلیمانی (مسئول ثبت نام)
19 آقای قادر سلیمانی(مسئول بایگانی)
20 خانم رؤیا طاهری بنجاری (همکار گروه جامعه شناسی)
21 خانم هاله عبداللهی(رئیس اداره فناوری و اطلاعات)
22 خانم فرحناز فرامرزعالیان (مسئول اموال)
23 خانم سمانه محمدرحیمی(کارشناس گروه علوم اجتماعی)
24 خانم میترا نیک آمال(مدیر پژوهش)
25 آقای مصطفی نقشینیان (مدیر آموزش)
26 آقای قهرمان نوعی ثمرین (نیروی خدماتی)
27 خانم لیلا ولی زاده(کارشناس خدمات رایانه ای- مسئول سایت)