کارکنان

 

 

 

لیست کارکنان دانشکده علوم اجتماعی

 
ردیف کارکنان دانشکده علوم اجتماعی
1 آقای دکتر حسین ابوالحسن تنهایی (رئیس دانشکده)
2 خانم فهیمه یوسف کلافی(رئیس دفتر)
3 دکتر سید سعید آقائی(معاون دانشکده)
4 خانم راضیه ابراهیمی(فارغ التحصیلان)
5 آقای شهریار آذرین(کارشناس گروه جامعه شناسی)
6 آقای محمد ابراهیم امیری (انتشارات)
7 خانم راحله بهشتی زاده(همکار پژوهش)
8 خانم محبوبه بحیرایی(همکار پژوهش)
9 خانم فاطمه پیتام (تحصیلات تکمیلی)
10 خانم فهیمه پورمنصور(امتحانات)
11 خانم مرضیه تقواپسند(مالی)
12 خانم اشرف ترکاشوند (رئیس اداره امور دانشجویی)
13 خانم نرگس تقی میرزا(رئیس آموزش)
14 خانم بهناز زارعیان (مسئول خدمات آموزشی)
15 خانم شهیندخت توکلی(دبیرخانه)
16 آقای آقاویردی داداشی(مسئول امور عمومی)
17 آقای محمدرضا داورنیا(همکار خدمات آموزشی)
18 خانم منصوره سلیمانی (ثبت نام)
19 آقای قادر سلیمانی(بایگانی)
20 خانم رؤیا طاهری بنجاری (همکار گروه جامعه شناسی)
21 خانم هاله عبداللهی(فناوری و اطلاعات)
22 خانم فرحناز فرامرزعالیان (اموال)
23 خانم سمانه محمدرحیمی(کارشناس گروه علوم اجتماعی)
24 خانم میترا نیک آمال(مدیر پژوهش)
25 آقای مصطفی نقشینیان (مدیر آموزش)
26 آقای قهرمان نوعی ثمرین (نیروی خدماتی)
27 خانم لیلا ولی زاده(کارشناس خدمات رایانه ای- مسئول سایت)