اخبار و رویدادها

عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

دانشجویان مقطع کارشناسی با گذراندن ۹۰ واحد درسی وداشتن معدل ۱۷ به بالا می توانند تقاضای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان رادرسایت ذیل ثبت نموده واز تسهیلات ویژه دانشجویی باشگاه استفاده نمایند.

ادامه مطلب