نوع خبر 
 
مدارک مورد نیاز جهت فراغت از تحصیل کلیه مقاطع

 

 

درصورت گذراندن کلیه دروس و نداشتن مشکل آموزشی دانشجویان جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی مراتب ذیل را مطالعه وانجام دهند

 تهیه مدارک ذیل وقرار داده دادن آن در یک پوشه دکمه دار
  • کپی شناسنامه از کلیه صفحات در صورت داشتن توضیحات کپی از صفحه توضیحات الزامیست.
  • فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافی از خدمت و حکم کارگزینی برای شاغلین رسمی آموزش و پرورش و کپی کارت شناسایی فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار در زمان فراغت از تحصیل برای ارگانهای نظامی و انتظامی
  • شش قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده و تمام رخ که پرینت یا اسکن نباشد( عکس خواهران با پوشش مقنعه و رعایت کامل حجاب و آقایان با لباس رسمی )
کارشناسی : کپی ازاصل مدرک پایه ( دیپلم نظام قدیم و یا دوره پیش دانشگاهی برای دانشجویان مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته تمامی رشته ها و دیپلم نظام جدید برای دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته رشته مربوطه مقاطع کارشناسی نا پیوسته
کارشناسی ارشد: کپی ازاصل مدرک پایه  لیسانس داشتن تائید تحصیلی و ریزنمرات تایید شده (کارشناسی ناپیوسته نیاز به تائیدیه کاردانی وریزنمرات دوره کاردانی نیزمی باشد)
دکتری : کپی ازاصل مدرک پایه  فوق لیسانس داشتن تائید تحصیلی و ریزنمرات تایید شده ،گواهی قبولی آزمون زبان ،گواهی قبولی امتحان جامع
کارشناسی ارشد ودکتری:ارئه فرم تائیدیه پایان نامه (پس از صحافی پایان نامه از پژوهش دانشکده اخذ شود )
اصل کارت دانشجویی (در صورت مفقود شدن یک فقره فیش بانکی به مبلغ 70/000هزارتومان به شماره حساب66/18420662 بانک ملت  شعبه قریب قابل پرداخت در کلیه شعب ملت .
ارائه دوفقره فیش جد ا گانه  هزینه تمبر مالیاتی برای تمام مقاطع تحصیلی به مبلغ 10000ریال به حساب 69/18890130بانک ملت بنام دانشگاه آزاد اسلامی                               
 
 
هزینه ارزشیابی مدرک تحصیلی
 
·        فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ( پیوسته  و نا پیوسته ) مبلغ150/000 ریال
.        فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مبلغ 170/000ریال
.         فارغ التحصیلان مقطع دکتری مبلغ 290/000ریال
·        واریزی به شماره حساب سیبا 0104460446004 بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران .
 در صورت داشتن معادلسازی ارائه کلیه فرمهای مربوط به دروس معادلسازی الزامی می باشد که باید از بایگانی تهیه گردد. (فرمهای معادلسازی باید اصل بوده و در صورت کپی باید مهر برابر اصل داشته باشند)
- در صورت داشتن میهمانی به واحد های دیگر ارائه مجوز الزامی است ( مجوز باید از پرونده دانشجو توسط بایگانی تهیه گردد و اگر مجوز از طریق سایت کامپیوتری بوده است باید از واحد نقل و انتقالات تهیه شود.)
·        تبصره1: ترم تابستانی شامل مجوز میهمانی نمی باشد(مگر برای دانشجویانی که ترم تابستانی آنها جزء سنوات تحصیلی  انها به شمار می رود مانند دانشجویان طرح  آموزش معلمان)
·        تبصره2: در صورتی که میهمانی ماده 55 باشد ارائه مجوز آن الزامی است.
- در صورت داشتن انتقالی ارائه مجوز انتقالی و استعلام بدهی لازم می باشد.
·        مجوز شامل:
- ارائه کپی از لیست آزمون دانشجویان انتقالی (نمره رتبه) از بایگانی (تصویر مربوطه باید خوانا و واضح باشد)
- ارائه مجوز سازمان مرکزی مبنی بر موافقت انتقالی ( مجوز باید از اتاق نقل و انتقالات یا از بایگانی تهیه شود)
- در صورتی که انتقالی از قبل نیمسال اول 85-84 باشد ارائه برگ استعلام بدهی از سازمان مرکزی الزامی  

 

يکشنبه 23 آبان 1395  9:59:15

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 3 خرداد 1396  6:52:8
تعداد بازديد از اين خبر : 901
کدخبر : 14352