نوع خبر 
 
 عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
دانشجویان مقطع کارشناسی با گذراندن 90 واحد درسی وداشتن معدل 17 به بالا می توانند تقاضای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان رادرسایت ذیل ثبت نموده واز تسهیلات ویژه دانشجویی باشگاه استفاده نمایند.
چهارشنبه 5 آبان 1395  14:4:46
 راهنمای انتخاب واحد
چهارشنبه 5 آبان 1395  14:1:13
 قابل توجه کلیه دانشجویان
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی
چهارشنبه 5 آبان 1395  13:39:35
 نتایج 1 - 4 از تعداد 0  خبر