اطلاعیه امتحان شفاهی به تفکیک گرایش

۰۶ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۱۶ کد : ۱۴۰۵۶ اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۵۳

امتحان شفاهی به تفکیک گرایش

شنبه مورخ 97/04/09

ساعت 12-9 جامعه شناسی ورزش

شنبه مورخ 97/04/09

ساعت 17-13 جامعه شناسی گروه ها

یکشنبه مورخ 97/04/10

ساعت 12-9 جامعه شناسی اقتصادی

یکشنبه مورخ 97/04/10

ساعت 17-13 جامعه شناسی مسائل

دوشنبه مورخ 97/04/11

ساعت 12-9 جمعیت شناسی

دوشنبه مورخ 97/04/11

ساعت 17-13 مردم شناسی

سه شنبه مورخ 97/04/12

ساعت 12-9 جامعه شناسی فرهنگی

سه شنبه مورخ 97/04/12

ساعت 17-13 جامعه شناسی سیاسی

 

 


نظر شما :