مدارک مورد نیاز جهت تخفیف شهریه

۰۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۲ کد : ۱۳۷۰۲ اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۶۳

اطلاعیه حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی واحد تهران مرکزی

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی تخفیف شهریه

مدارک لازم جهت تخفیف شهریه

بیماریهای خاص، ایثارگران، جانبازان و ...

- نامه از ارگان و سازمان مربوطه

- پرینت انتخاب واحد همان نیمسال تحصیلی

خانواده هایی که دو یا چند دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند

- اصل و کپی از صفحه اول ودوم شناسنامه متقاضی تخفیف

- پرینت انتخاب واحد دانشجویان تهران مرکز مربوط به همان نیمسال تحصیلی

- گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان واحدهای دیگر دانشگاه آزاد که ممهور واحد مربوط به همان نیمسال تحصیلی

دوره زمانی لازم جهت تحویل مدارک تخفیف شهریه

 

جهت نیمسال اول هر ترم از /6/20 لغایت 8/30
جهت نیمسال دوم هر ترم از /1/15 لغایت 2/31

تذکر:

1- جهت تحویل مدارک به روسای محترم دانشجویی فرهنگی دانشکده خویش که مسئول دریافت مدارک، تکمیل و جمع آوری فرم هاهستند مراجعه فرمایید.

2- به تقاضاهایی که در خارج از دوره زمانی مذکور ارائه و یا مراجعه شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و به ترم بعد موکول می گردد.

3- به دانشجویان مقطع دکتری (طبق بخشنامه شماره 10/45604 مورخ 94/7/4 سازمان مرکزی) تخفیف تعلق نمی گیرد.

4- جهت اطلاع از نتیجه اقدام نهایی دانشجو می بایستی از طریق مسئول امور مالی دانشکده خویش پیگیری نماید.


۱ رای

نظر شما :