نوع خبر 
 
 امکان جایگزینی 6 واحد رساله با 6 واحد درس
امکان انتخاب دوره ارشد آموزش- پژوهش و دوره آموزش ( جایگزینی 6 واحد رساله با 6 واحد درس)
چهارشنبه 8 دى 1395  14:2:36
 مشکل در پرداخت وام مهم
کلیه دانشجویانی که درخواست وام کرده اند قبل از امتحانات پایان ترم به اداره خدمات دانشجویی مراجعه نمایند.
دوشنبه 6 دى 1395  13:51:38
 پایان موفقیت آمیز امتحان جامع
چهارشنبه 1 دى 1395  10:53:47
 مدارک مورد نیاز جهت فراغت از تحصیل کلیه مقاطع
يکشنبه 23 آبان 1395  9:59:15
 نتایج 1 - 4 از تعداد 0  خبر