• ۲۰:۴۹ - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

آخرین اخبار

عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

دانشجویان مقطع کارشناسی با گذراندن ۹۰ واحد درسی وداشتن معدل ۱۷ به بالا می توانند تقاضای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان رادرسایت ذیل ثبت نموده واز تسهیلات ویژه دانشجویی باشگاه استفاده نمایند.
قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی